Packages

แพ็คเกจจัดสวนสุดคุ้ม
 • Garden 1

  สวนขนาดเล็ก
  30,000
  บาท
  ต้นไม้ขนาดเล็ก 15 ต้น
  ต้นไม้ขนาดกลาง 5 ต้น
  พร้อมปูหญ้า
  ทางเดิน
  หินสวยงาม

  เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม.
 • Garden 2

  สวนขนาดกลาง
  60,000
  บาท
  ต้นไม้ขนาดเล็ก 30 ต้น
  ต้นไม้ขนาดกลาง 10 ต้น
  ต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น
  พร้อมปูหญ้า
  ทางเดิน
  หินสวยงาม

  เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 20 ตร.ม.
 • Garden 3

  สวนขนาดใหญ่
  90,000
  บาท
  ต้นไม้ขนาดเล็ก 45 ต้น
  ต้นไม้ขนาดกลาง 15 ต้น
  ต้นไม้ขนาดใหญ่ 3 ต้น
  พร้อมปูหญ้า
  ทางเดิน
  หินสวยงาม

  เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 30 ตร.ม.

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานจริง กรุณาสอบถาม

© Copyright 2015 K Green Garden